1976 yılında Pekin’de doğan Yang Liu, 1990’da ailesiyle Berlin’e taşındı. Eğitimine burada ve İngiltere’de devam etti. Çok sayıda ödül sahibi olan sanatçı, 2010 yılında profesör oldu. Şu anda, Berlin Teknik Sanatlar Üniversitesi’nin Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı olarak çalışmalarına devam ediyor.

Hem Çin, hem de Alman kültüründen nasibini alan Liu, “East Meets West” isimli projesinde, Doğulu ve Batılı yaşam tarzını en sade biçimiyle illüstrasyona dökmüş. Çalışmadaki mavi taraf Almanlar’ı, yani Batı’yı; kırmızı taraf ise Çinliler’i, yani Doğu’yu anlatıyor.

Sanatçının çalışmalarına bakınca, bizlerin Batı’dan ziyade Doğu’ya yakın olduğumuzu söylemek fazlasıyla mümkün.

Hayat tarzı: Bağımlı, bağımsız vb.

1
Dakiklik

2
Partideyken

3a
Patron

4
Yaşlılıkta

5
Çocuklukta

6
Restoranda (gürültü miktarı)7
Kuyrukta

8
Sorunlara yaklaşım biçimi

9
Ego

10
Kendini ifade etme

11
İletişim ve ilişkiler

12
Kızgınken

13
Ulaşım

14