1. Her yaş ve evrede yeniye, değişime açıktırlar. Hayatın onlara, hep yeni bir şey öğreteceğinin bilincinde ve keyfindedirler.

1

2. Kendileri ile barışıklardır. Kendisini sevmeyen birinin, başkalarını kolay sevemeyeceğini ve başkaları tarafından da kolay sevilmeyeceğini bilirler. 

3. Kendilerini diğer insanlar ile kıyaslamazlar.

4. Ne istedikleri konusunda emindirler. Başkalarının onlara layık gördüğünü değil; kendileri için doğru olduğuna inandıkları şeyin peşinden giderler. 

 

5. Sihirli bir değneğin hayatlarını değiştirmesini beklemezler. Çalışkan ve üreticidirler.

6. Çıkışlar ve inişleri, hayatın bir parçası olarak görürler. Tabir-i caiz ise, onları öldürmeyenin, onları güçlendireceğini bilirler. Mağdur psikolojisine kolay kolay girmezler.

7. Geçmişe ya da geleceğe takıntılı değillerdir. Şimdiki zamanın gerçekliğinde yaşarlar.

8. Yaşadıkları her şeyin bir nedeni olduğunu bilirler. Ders almaya, sonuç çıkarmaya çalışırlar. Sorun değil, çözüm odaklıdırlar.

8

9. Paranın hayatlarının esas unsuru haline gelmesine izin vermezler.

10. Şikayet etmenin enerji kaybı olduğunu bilirler. Başlarına gelenlerden ötürü, başkalarını suçlamayı tercih etmezler.

11. Bekledikleri doğru zamanın, aslında, hazır oldukları zaman olduğunu bilirler.

12. Tepkisel değil, proaktiftirler. 

13. Doğada, açık havada çok daha fazla zaman geçirirler.

14. Yalnızlıktan kaçmaz, bilakis kendileri ile baş başa kalacak zaman yaratırlar.

14

15. İşleri, aileleri, arkadaşları, hobileri… Hepsine ayıracak zaman bulurlar.  Hiçbirinin zamansızlıktan ya da tam tersi, fazla zaman almasından dolayı stres yaratmasına izin vermezler. 

15

16. Bedenlerinin, en sadık yol arkadaşları olduğunu bilirler. Fiziksel olarak sağlıklı olmayı önemserler. 

17. Teoride değil, pratikte yaşarlar. Söylediklerini uygularlar.

18. Kontrol edemeyecekleri durumlar için enerji ve zaman sarf etmezler.

19. Gözlerinin çevresi kırışa kırışa gülümserler.

20. Şükrederler.